kobieta z długimi włosami

Diagnoza psychologiczna

To proces, w którym psycholog wykorzystuje różne metody i narzędzia do zrozumienia i oceny stanu psychicznego pacjenta. Jest to kluczowy krok w procesie terapeutycznym, który pozwala na zidentyfikowanie problemów, z którymi pacjent się boryka, oraz na opracowanie skutecznego planu leczenia. Diagnoza psychologiczna może obejmować rozmowy, testy psychologiczne, obserwacje i analizę historii życia pacjenta. Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzana z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Rodzaje diagnozy psychologicznej

Istnieje wiele rodzajów diagnozy psychologicznej, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb pacjenta. Niektóre z nich to diagnoza kliniczna, która skupia się na identyfikacji zaburzeń psychicznych; diagnoza osobowości (jej mocnych i słabych stron, wewnętrznych konfliktów i zaburzeń); diagnoza neuropsychologiczna, która ocenia funkcje mózgu i ich wpływ na zachowanie. Inne rodzaje diagnozy mogą obejmować diagnozę poznawczą, behawioralną, emocjonalną i  społeczną. Diagnoza na potrzeby psychoterapii jest diagnozą dynamiczną i trwa przez cały proces prowadzonej psychoterapii. W Gabinecie stosujemy odpowiedni rodzaj diagnozy w zależności od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.


kobieta siedzi na kanapie