Oferta Inspiracji Gabinetu Psychologicznego

Oferta jest skierowana do osób poszukujących wsparcia w różnych obszarach życia. Oferuję diagnozę psychologiczną, konsultacje psychologiczne (w tym w formie online), indywidualną psychoterapię psychodynamiczną, krótkoterminową terapię par, psychoterapię grupową, warsztaty plastyczne oraz treningi i szkolenia w zakresie twórczości i psychoedukacji. Każda z tych usług jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, z uwzględnieniem jego sytuacji życiowej i problemów, z którymi się boryka. Moim celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy i wsparcia w trudnych momentach, a także rozwijanie umiejętności, które pomogą w radzeniu sobie z przyszłymi wyzwaniami.

Szczegółowy opis moich usług

Diagnoza psychologiczna to proces, w którym oceniane jest funkcjonowanie psychiczne klienta w zakresie funkcji poznawczych, sfery emocjonalno-wolincjonalnej i społecznej, aby zrozumieć jego problemy i zaproponować odpowiednie formy pomocy. Zajmuję się także diagnozą osobowości. 

Konsultacje psychologiczne to spotkania, podczas których omawiane są problemy klienta celem wygenerowania różnorakich i rozwiązań. Dopuszczam również formę konsultacji online, o ile istnieją uzasadnione przyczyny (zewnętrzne i wewnętrzne), które uniemożliwiają osobistą wizytę.

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna to forma terapii, która skupia się na zrozumieniu i rozwiązaniu głęboko zakorzenionych problemów psychicznych. Nie ograniczam się tylko do usuwania objawów zaburzeń, ale także eksplorowane i uzdrawiane są ich przyczyny. 

Krótkoterminowa terapia par to forma pomocy dla par, które doświadczają kryzysu w swoim związku. 

Psychoterapia grupowa to forma terapii, w której klienci pracują nad swoimi problemami w grupie pod kierunkiem terapeuty. 

Warsztaty ekspresji twórczej to zajęcia, które pomagają w wyrażaniu emocji i  zgłębianiu obszarów nieświadomych za pomocą sztuki. 

Treningi i szkolenia w zakresie twórczości i psychoedukacji to zajęcia, które pomagają w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

długopis i skoroszyt w dłoni

Diagnoza psychologiczna

uśmiechnięta dziewczyna

Konsultacje psychologiczne

kobieta w niebieskim sweterku

Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna

uśmiechnięta para ludzi siedzi na kanapie

Krótkoterminowa terapia par

uśmiechnięci ludzi siedzą na krzesłach

Psychoterapia grupowa

mężczyzna z brodą, kobiety

Warsztaty ekspresji twórczej